Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez sklep internetowy andergraf.pl, prowadzony przez Katarzynę Grajcar, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

 1.  Administratorem danych osobowych jest sklep internetowy andergraf.pl, prowadzony przez Andergraf, Katarzyna Grajcar z siedzibą w Chorzowie, ul. 3 Maja 105, NIP: 756 160 61 23.

 2. Cele przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe przekazywane przez Klientów są przetwarzane w celu realizacji zamówień oraz świadczenia usług przez sklep internetowy andergraf.pl. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w celu umożliwienia skutecznej realizacji transakcji handlowych.

 3. Prawa Klientów Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Klienci mają prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • przenoszenia swoich danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 1. Ochrona danych osobowych Sklep internetowy andergraf.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Stosowane są odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą lub nieuprawnionym ujawnieniem.

 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji zamówień i świadczenia usług przez sklep internetowy andergraf.pl. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z realizacją zamówień oraz świadczeniem usług przez sklep internetowy andergraf.pl.

 3. Uprawnienia Administratora danych osobowych
  Administrator danych osobowych podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia ochrony danych osobowych oraz wdrażania i przestrzegania zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa.

 4. Kontakt W przypadku pytań, wątpliwości lub żądania dotyczącego przetwarzania danych osobowych, Klienci mogą skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres e-mail info@pieczatka.pl

 5. Zmiany w Polityce prywatności Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce

 

 

Shopping cart

0
image/svg+xml

brak produktów w koszyku