Regulamin zwrotów i reklamacji
dla sklepu internetowego andergraf.pl:

.

 1. Zasady ogólne:
  1.1. Niniejszy regulamin określa zasady zwrotów i reklamacji dla zakupów dokonanych na stronie internetowej sklepu andergraf.pl.
  1.2. Kupujący, dokonując zakupu na stronie sklepu, akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
  1.3. Produkty stworzone na zamówienie i personalizowane nie podlegają zwrotom, zgodnie z obowiązującym prawem konsumenckim.
  1.4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących zwrotów i reklamacji, prosimy o kontakt z obsługą klienta.

 2. Zwroty:
  2.1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru, z wyjątkiem produktów stworzonych na zamówienie i personalizowanych.
  2.2. W przypadku zwrotu towaru, kupujący powinien poinformować sklep o swojej decyzji przed upływem terminu 14 dni, korzystając z formularza zwrotu dostępnego na stronie sklepu.
  2.3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za koszty odesłania towaru. 2.4. Zwrot należy wysłać na adres: Andergraf.pl, ul. 3 Maja 105, 41-500 Chorzów. 2.5. Towar powinien być zwrócony w stanie nienaruszonym.

 3. Reklamacje:
  3.1. Kupujący ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej wadliwego towaru do roku czasu od momentu wydania.
  3.2. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając szczegółowy opis wady.
  3.3. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
  3.4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, sklep podejmie odpowiednie działania, takie jak naprawa, wymiana towaru lub zwrot środków.

 4. Wyłączenie odpowiedzialności:
  4.1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe z niewłaściwego użytkowania, uszkodzeń mechanicznych lub działania sił wyższych.
  4.2. Sklep ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w trakcie transportu i przesyłki tylko na podstawie sporządzonego protokołu uszkodzenia w momencie odbioru towaru od kuriera.

 5. Postanowienia końcowe:
  5.1. Ninieszy regulamin obowiązuje od momentu dokonania zakupu na stronie sklepu andergraf.pl.
  5.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Wprowadzone zmiany nie mają jednak wpływu na już złożone zamówienia, chyba że strony uzgodnią inaczej.
  5.3. W przypadku sporów wynikłych z niniejszego regulaminu, strony będą dążyć do rozwiązania ich drogą negocjacji. Jeżeli nie uda się osiągnąć porozumienia, sporu należy poddać pod sąd właściwy ze względu na siedzibę sklepu.

  5.4. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu lub reklamacji, jeśli nie zostaną spełnione warunki określone w niniejszym regulaminie lub obowiązującym prawie konsumenckim.

Zwracamy szczególną uwagę, że produkty stworzone na zamówienie i personalizowane nie podlegają zwrotom, zgodnie z obowiązującym prawem konsumenckim. Prosimy dokładnie zapoznać się z opisem produktu przed złożeniem zamówienia oraz skontaktować się z naszym działem obsługi klienta w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

 

Shopping cart

0
image/svg+xml

brak produktów w koszyku